نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تقویم سومین کنفرانس دیده بانی کسب و کار ایران 1402

تقویم سومین کنفرانس دیده بانی کسب و کار ایران 1402


زمان برگزاری کنفرانس هفته دوم دیماه سال جاری و از تاریخ 1401/10/10 لغایت 1401/10/14 می باشد. 
مقالات  تا تاریخ 1401/09/01 قابل دریافت هستند.
زمانبندی ارسال تجارب اعلام خواهد گردید.