نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تماس با دفتر آموزش های آزاد

تماس با دفتر آموزش های آزاد


نشانی: خیابان امیرآباد شمالی - نبش خیابان شانزدهم(شهید فرشی مقدم) - دانشکده کارآفرینی - دفتر دوره های DBA و MBA آزاد و کاربردی

کدپستی: 1439813141

صندوق پستی: 796- 14395

 

ساعت کار: 15:30-7:30

تلفن گویا: 8-88225006

پست الکترونیک: entMBA@ent.ut.ac.ir

                     Alumni_MBA@ent.ut.ac.ir