نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تماس با ما دانشکده (منوی اصلی)

تماس با ما دانشکده (منوی اصلی)


 
 
 
 
 
آدرس دانشکده: خیابان کارگر شمالی- خیابان شهید فرشی مقدم (شانزدهم)- دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
تلفن: 8-88225006
کد پستی: 1439813141
صندوق پستی: 796- 1439
ایمیل: pr@ent.ut.ac.ir
اینستاگرام دانشکده: ent.ut.ac.ir.official