تمدید فراخوان اولین سوگواره ملی حریم فاطمی

تمدید فراخوان اولین سوگواره ملی حریم فاطمی


ضمن تسلیت ایام فاطمیه، فرصت ارسال آثار به اولین سوگواره ملی حریم فاطمی تمدید شد. اطلاعات بیشتر در سامانه www.qut.ac.ir/fa/cdep/mourning درج شده است. ‌‌‌‌‌

آدرس کوتاه :