تمدید فرصت ارسال مقاله به دومین همایش بین المللی قرآن در سیره و اندیشه امام خمینی (ره)

تمدید فرصت ارسال مقاله به دومین همایش بین المللی قرآن در سیره و اندیشه امام خمینی (ره)


فرصت ارسال مقاله به دومین همایش بین المللی قرآن در سیره و اندیشه امام خمینی (ره) تا اول دی ماه جاری تمدید شد. آدرس سامانه این همایش imam-quran.ir می‌باشد. ‌‌

 

آدرس کوتاه :