تمدید مهلت ثبت درخواست های وام دانشجویی 992

تمدید مهلت ثبت درخواست های وام دانشجویی 992


با عنایت به اعلام صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در خصوص تمدید مهلت ثبت درخواست وام های دانشجویی در سیستم صندوق رفاه، به استحضار می رساند مهلت ثبت درخواست های وام دانشجویی در سامانه جامع آموزش توسط دانشجویان تا تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲۳ تمدید شد. خواهشمند است دانشجویان محترم دانشکده کارآفرینی با رعایت زمانبندی اعلام شده، نسبت به ثبت دقیق درخواست ها و ارسال مدارک لازم از سامانه گلستان ems.ut.ac.ir و ارسال درخواست وام از سامانه صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، bp.swf.ir اقدام مقتضی مبذول فرمایند.

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :