جدول زمانبندی ثبت وام های دانشجویی در نیمسال اول سال تحصیلی 00-99

جدول زمانبندی ثبت وام های دانشجویی در نیمسال اول سال تحصیلی 00-99


جدول زمانبندی وام‌های دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ به شرح ذیل است:

 

 

 

 

آدرس کوتاه :