جدول زمانبندی کارگاه های هفته پژوهش مرکز منطقه ای

جدول زمانبندی کارگاه های هفته پژوهش مرکز منطقه ای


به مناسبت هفته پژوهش و فناوری کارگاه های مندرج در جدول ذیل توسط مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST) با مشارکت پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) برگزار می گردد.

 

 

 

آدرس کوتاه :