جزئیات رشته های بین رشته ای جدید در حوزه کارآفرینی اعلام شد.

جزئیات رشته های بین رشته ای جدید در حوزه کارآفرینی اعلام شد.


به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران، دکتر سیدرضا حجازی، معاون آموزشی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران با اعلام این خبر گفت: دانشکده کارآفرینی چندین رشته جدید را در دست طراحی و تصویب دارد. رشته طراحی کسب‌وکار در چارچوب بازنگری رشته‌ها و گرایش‌های رشته کارآفرینی، با هدف تربیت متخصص در طراحی کسب‌وکار به منظور گردآوری و تحلیل اطلاعات لازم برای طراحی ابعاد کسب‌وکار در تمام مراحل ایجاد کسب‌وکار و افزایش توان تخصصی کارآفرینان شرکتی و سازمانی در طراحی کسب‌وکار به تصویب نهایی رسید.
 
وی افزود: راه‌اندازی رشته "سیاست‌گذاری کارآفرینی" نیز در حال تصویب و مراحل نهایی قرار دارد اما رشته "کارآفرینی در مالکیت فکری" مراحل ابتدایی تصویب را می‌گذراند. همچنین مراحل تصویب رشته "کارآفرینی فناورانه" که بر رشته‌های فنی‌ومهندسی متمرکز است نیز در دست اقدام است.
 
دکتر حجازی از برنامه‌ریزی برای ایجاد رشته‌های "کارآفرینی در بایوفناوری"، "کارآفرینی در نانوفناوری" و "نوآوری تکنولوژیک در سازمان‌ها" به عنوان طرح‌های آینده دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران نام برد و گفت: برخی از این رشته‌ها، مباحث و رشته‌هایی است که در سایر دانشگاه‌های جهان وجود دارد و برخی نیز مانند "کارآفرینی در حوزه انرژی" کاملاً یک رشته بر اساس نیازهای بومی و داخلی است.
 
معاون آموزشی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران در پاسخ به اینکه این رشته‌های بین‌رشته‌ای بیشتر با همکاری کدام دانشکده‌ها طراحی می‌شود، اظهار کرد: در تصویب این بین‌رشته‌ای‌ها به طور مشخص چند حوزه هدف داریم که دانشکدگان فنی و دانشکدگان علوم در حوزه بایو فناوری مدنظر هستند، البته با سایر دانشکدگان نیز همکاری‌هایی داریم.
 
 
 
 
وی تصویب رشته‌های بین‌رشته‌ای را ناظر به حل مسائل کشور دانست و گفت: یکی از ویژگی‌های تصویب بین‌رشته‌ای‌ها همان اثربخشی در جامعه است و این در تصویب رشته‌های جدید و بین‌رشته‌ای‌ها تحت عنوان کارآمدسازی بیان می‌شود که قطعاً باید منطبق بر نتایج علمی جدید هم باشد. به عنوان مثال در رشته کارآفرینی فناورانه، کاربردهای نانو و بایو و روش تجاری‌سازی نانو و بایو را پیگیری می‌کنیم.
آدرس کوتاه :