جشنواره عکس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

جشنواره عکس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران


پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در نظر دارد در یکصدوبیستمین سال تأسیس خود به منظور ظهور و بروز خلاقیت‌های هنری و هم افزایی هنرمندان، معرفی بناهای پردیس به عنوان میراث فرهنگی ماندگار و اصیل و نمایش و ثبت زیبایی‌های فضای پردیس در فصل پاییز، نخستین جشنواره عکاسی پردیس را به عنوان "نگارخانه‌ی پاییز" برگزار نماید.

آدرس کوتاه :