جلسه مجمع عمومی انجمن علمی کارآفرینی و نوآوری ایران برگزار شد.

جلسه مجمع عمومی انجمن علمی کارآفرینی و نوآوری ایران برگزار شد.


جلسه مجمع عمومی انجمن علمی کارآفرینی و نوآوری ایران با حضور نمایندگان بیش از ده دانشگاه کشور از جمله دانشگاه شریف، شهید بهشتی، آزاد اسلامی، شاهد و ...  و نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری عصر روز دوشنبه 28 بهمن 1398 در دانشکده کارآفرینی برگزار شد.
این جلسه با خیرمقدم دکتر غلامحسین حسینی نیا، رئیس دانشکده کارآفرینی آغاز شد. وی با اشاره به شرایط پرفشار اقتصادی کشور بر لزوم تشکیل این انجمن تأکید کرد و شروع دوباره فعالیت های این انجمن را در ترویج و توسعه فعالیت های کارآفرینی در کشور از سوی دانشکده کارآفرینی مفید دانست.
در ادامه دکتر سید علی رضا فیض بخش، موسس دفتر توسعه کارآفرینی دانشگاه شریف و دکتر کمال سخدری، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران به عنوان سخنرانان اصلی این جلسه در خصوص کارآفرینی به عنوان یک حوزه علمی متمایز و شرایط فعلی آن در ایران و جهان به سخنرانی پرداختند.
در بخش پایانی این جلسه انتخابات هیأت مدیره این انجمن با مشارکت بیش از 150 رأی دهنده و با مدیریت سرکار خانم آموزگار، نماینده وزارت علوم برگزار شد که به ترتیب آرا دکتر سید مصطفی رضوی از دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، دکتر جلیل خاوندکار از دانشگاه زنجان، دکتر رضا محمد کاظمی ازدانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، دکتر علی رضائیان از دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر کمال سخدری از دانشکده کارآفرینی، دکتر ماشالله عظیمی، دبیر کل اتاق تعاون ایران و دکتر نائیجی از دانشگاه شهید بهشتی به عنوان اعضای اصلی هیأت مدیره و دکتر علی رضا فیض بخش از دانشگاه شریف، دکتر سعید صفری از دانشگاه شاهد و خانم فاطمه سادات غفوریان دانشجوی دکتری دانشکده کارآفرینی به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند.
همچنین دکتر حسین صادقی، عضو هیأت علمی دانشکده کارآفرینی به عنوان بازرس اصلی و دکتر علی کسائی از دانشگاه شهید بهشتی به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.
 
 
 
 
 
 
آدرس کوتاه :