جلسه مشترک دانشکده و گروه صنعتی گلرنگ برگزار شد.

جلسه مشترک دانشکده و گروه صنعتی گلرنگ برگزار شد.جلسه اولیه همکاری های مشترک دانشکده کارآفرینی و دانشگاه جامع علمی و کاربردی گلرنگ روز چهارشنه 12 مرداد ماه برگزار شد.
در این جلسه که با حضور دکتر یدالهی، رئیس دانشکده کارآفرینی و دکتر امیران، رئیس دانشگاه گلرنگ و هیات رئیسه طرفین برگزار شد، زمینه های مشترک همکاری علمی و اجرایی مورد بحث و برررسی قرار گرفت. 
تسهیل گری انجام فعالیت های استارتاپی دانشجویان دانشکده با گروه صنعتی گلرنگ، امکان بکارگیری دانشجویان مستعد در گروه صنعتی گلرنگ و ایجاد و توسعه ی همکاری های آموزشی از مصوبات این جلسه بود. 
مرکز آموزش علمی کاربردی گروه صنعتی گلرنگ از سال ۱۳۸۶ با هدف آموزش پرسنل و تأمین نیروی انسانی ماهر گروه صنعتی گلرنگ تأسیس شد و با پذیرش دانشجو در سه رشته مهارتی فعالیت خود را آغاز نمود. این مرکز دانشگاهی پذیرش دانشجوی خود را براساس برنامه استراتژیک منابع انسانی گروه صنعتی گلرنگ انجام می‌دهد.

آدرس کوتاه :