جلسه وبیناری آموزش سامانه جامع فرهنگی و اجتماعی نگارستان دانشگاه تهران، ویژه فعالان تشکل های دانشجویی

جلسه وبیناری آموزش سامانه جامع فرهنگی و اجتماعی نگارستان دانشگاه تهران، ویژه فعالان تشکل های دانشجویی


به استحضار می‌رساند اداره کل فرهنگی اجتماعی در نظر دارد جلسه وبیناری آموزش سامانه جامع فرهنگی و اجتماعی نگارستان دانشگاه تهران، ویژه فعالان تشکل‌های دانشجویی (انجمن‌های علمی، کانون‌های فرهنگی و تشکل‌های اسلامی) را برگزار کند.
 
زمان: شنبه یکم آذرماه ۱۳۹۹، ساعت ۱۳-۱۴:۳۰
آدرس اتاق مجازی اداره کل فرهنگی و اجتماعی: http://vclas9.ut.ac.ir/cul2
 
 
 
 
 
 
 
 
آدرس کوتاه :