حضور مشاور رئیس دانشکده در امور بین الملل و کارشناس امور بین الملل دانشکده کارآفرینی در جلسه هم اندیشی جذب دانشجوی بین الملل

حضور مشاور رئیس دانشکده در امور بین الملل و کارشناس امور بین الملل دانشکده کارآفرینی در جلسه هم اندیشی جذب دانشجوی بین الملل


پیرو دعوت انجام شده از سوی معاونت بین الملل دانشگاه تهران، مشاور رئیس دانشکده در امور بین الملل، آقای دکتر کامبیز طالبی و کارشناس امور بین الملل دانشکده، خانم ندا شهمیری در خصوص دومین جلسه «هم اندیشی پیرامون جذب دانشجوی بین الملل» در روز یکشنبه مورخ ۲۰ فرودین ماه از ساعت ۱۰ لغایت ۱۲ در سالن امیرکبیر واقع در طبقه فوقانی مرکز بهداشت، دانشگاه تهران، در این جلسه شرکت داشتند.

 

 

 

آدرس کوتاه :