نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

خوابگاه

خوابگاه


- خوابگاه دانشگاه تهران

 

- خوابگاه های خودگردان

لیست خوابگاه های خودگردان دارای مجوز از دانشگاه

با سلام و احترام
به پیوست لیست خوابگاههای خودگردان دارای مجوز و تحت نظارت دانشگاه و صندوق رفاه دانشجویان جهت معرفی به دانشجویان نوبت دوم (شبانه) متقاضی خوابگاه  تقدیم می‌گردد.