داده های نظرسنجی از خبرگان کارآفرینی کشور طرح پژوهشی 2021 NES) National Export Survey) از سوی دیده بان جهانی کارآفرینی (GEM) تائید شد.

داده های نظرسنجی از خبرگان کارآفرینی کشور طرح پژوهشی 2021 NES) National Export Survey) از سوی دیده بان جهانی کارآفرینی (GEM) تائید شد.


طرح نظرسنجی از خبرگان کارآفرینی سالانه بر اساس مدل استاندارد و بین المللی  دیده بان جهانی کارآفرینی GEM در کشور اجرا می گردد. در این پیمایش خبرگان کارآفرینی هر کشور در 9 گروه تامین کننده مالی کارآفرینی، سیاست گزاری و برنامه ریزی کارآفرینی، آموزش کارآفرینی ، زیرساخت های فیزیکی و خدمات کارآفرینی ، زیرساخت های تجاری و حرفه ای کارآفرینی، تحقیق و توسعه کارآفرینی دسته بندی می شوند و نظرات آنها درخصوص اکوسیستم کارآفرینی کشور ثبت می گردد.  نتایج یافته های این پیمایش شاخص های محیط کسب و کار در کشور می باشد. 
در پیمایش 2021 ایران، علاوه بر برخی از اعضای هیات علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران،  افراد سرشناس و مطرحی همانند آقای مهندس خلج، مدیر عامل شرکت اسنپ، آقای دکتر صدر قاضی پژوهشگر دانشگاه و سازمان ملل، آقای دکتر اسدی مدیر عامل شتاب دهنده کارمانا، آقای محمدرضا ازلی مدیرعامل رسانه استارتاپی تچرسا، آقای محسن غلامپور مدیرمسول نشریه دنیای برند، آقای مهندس افشین کلاهی عضو اتاق بازرگانی ایران، آقای دکتر علیرضا نبی، مدیرعامل گروه کارخانجات زیتون آرشیا و کارآفرین اجتماعی، آقای دکتر مقدسی مدیر عامل موسسه آموزشی pmpiran، آقای دکتر رضا اسدی فرد، سرپرست مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی ریاست جمهوری، آقای دکتر علیرضا جاوید عربشاهی، مدیر مرکز رشد کسب و کارهای فرهنگی خراسان رضوی، آقای دکتر علیرضا جلیلی مدیرعامل مرکز مشاوره مدیریت آتیک، آقای مجتبی ناهید مدیرعامل چرم درسا، آقای کیارش عباس زاده موسس استارت آپ زودفود (اسنپ فود فعلی)، آقای مصطفی بغدادی (صندوق نواوری و شکوفایی)، آقای محمدرضا سبحان (باشگاه کارافرینی تیوان)، آقای دکتر حسین قدسی زاده (مرکز نواوری فناوری های اشتغال)، سرکار خانم سارا داریان مدیرعامل پارساگستر سازه، آقای دکتر امیر امامی عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی، آقای دکتر علیرضا حدادیان دانشگاه هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد، آقای محمدحسین روشنک مدیرعامل الماس سازه روشن و رئیس خانه کارآفرینان استان خراسان رضوی، آقای مرتضی دانش مدیرعامل شتابدهنده وینوهاب و ... شرکت داشتند.
نتایج این یافته ها بعد از دریافت و تائید نهائی داده های سایر کشورهای عضو GEM به صورت گزارشی مبسوط در اوایل سال میلادی 2022 منتشر خواهد شد.
 
دفتر دیده بان جهانی کارآفرینی
 
 
 
 
آدرس کوتاه :