دانشکده کارآفرینی سلسله نشست های تخصصی کارآفرینی به مناسبت روز ملی کارآفرینی را با حضور سخنرانی دو تن از معاونین محترم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار می نماید.

دانشکده کارآفرینی سلسله نشست های تخصصی کارآفرینی به مناسبت روز ملی کارآفرینی را با حضور سخنرانی دو تن از معاونین محترم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار می نماید.


سخنرانان: 
  • سخنران آغازین؛ مرزگشایی اقتصاد دانش بنیان / دکتر مهران رضوانی، معاون پژوهشی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران 
  • نقش کارآفرینی دانشگاهی در  آینده اقتصاد کشور / دکتر جهانگیر یدالهی، رئیس دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
  • کارآفرینی پاک/ دکتر محمود کریمی، معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
  • کارآفرینی اجتماعی راهبرد توسعه عدالت محور / دکتر غلامحیدر ابراهیم بای سلامی، عضو هیأت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران   
  • مهارتهای دانش‌بنیان در مشاغل نوظهور: یک ضرورت ملی / دکتر غلامحسین حسینی نیا، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران 
  • دیده بانی محیط کسب و کار ایران در سال 1401 / دکتر علی داوری، عضو هیأت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران  
  • تحلیل و تبیین کاربست پارادایم تحول دیجیتال در تکامل کارآفرینی فناورانه ایران/ دکتر ابوالقاسم عربیون، عضو هیأت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران 
 
نحوه برگزاری: حضوری و مجازی
زمان: دوشنبه 5 اردیبهشت 1401، ساعت 14 الی 18
مکان حضوری: خیابان کارگر شمالی، خیابان شانزدهم، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، سالن آمفی تئاتر
 
آدرس مجازی:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آدرس کوتاه :