دانش آموخته دوره دکتری دانشکده کارآفرینی دوره ی«چرخه کارآفرینی مبتنی بر نوآوری» را در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می نماید.

دانش آموخته دوره دکتری دانشکده کارآفرینی دوره ی«چرخه کارآفرینی مبتنی بر نوآوری» را در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می نماید.


به گزارش روابط عمومی دانشکده کارآفرینی، دکتر مهرداد عالی پور هریسی دانش آموخته دوره دکتری تخصصی کارآفرینی از دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران دوره ی یک روزه «چرخه کارآفرینی مبتنی بر نوآوری»

"The Innovative Entrepreneurship Wheel"

در روز چهارشنبه 23 آذرماه 1401، از ساعت 8 صبح لغایت 17 عصر، در اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تهران، ساختمان شماره 3، سالن همایش امین الضرب برگزار می نماید. به شرکت کنندگان گواهینامه پایان دوره از سوی مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی پنتر ارایه خواهد شد. دانشجویان کلاس درس ایشان در دانشکده کارآفرینی با عناوین «تحقیقات بازاریابی»، «مدیریت بازاریابی» و «برندینگ» می توانند با تخفیف 50 درصد در این رویداد شرکت کنند. هزینه ی تمام شده دوره برای این دانشجویان 3.000.000 ریال می باشد.

برگزارکنندگان این دوره، اتاق بازرگانی مشترک ایران و انگلیس، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، مدرسه کسب و کار پنتر، کانون کارآفرینی استان تهران می باشند.

 

 

آدرس کوتاه :