دسترسی به سامانه مدیریت آموزش دانشکده (LMS)

دسترسی به سامانه مدیریت آموزش دانشکده (LMS)


به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند از این پس دسترسی به سامانه مدیریت آموزش دانشکده (LMS) فقط از طریق مراجعه به سایت دانشکده به آدرس ent.ut.ac.ir  - قسمت دسترسی سریع و یا بخش معاونت ها – معاونت آموزشی فعال خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :