دعوت نامه اولین کنفرانس" کار آفرینی اجتماعی با رویکرد گردشگری" دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، سه شنبه٢١ دیماه١٤٠٠ساعت١٨–١٤

دعوت نامه اولین کنفرانس" کار آفرینی اجتماعی با رویکرد گردشگری" دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، سه شنبه٢١ دیماه١٤٠٠ساعت١٨–١٤


 
بدینوسیله از کلیه اساتید، متخصصان، دانشجویان و افراد علاقمند به حوزه گردشگری و کارآفرینی جهت حضور در "اولین کنفرانس کارآفرینی اجتماعی با رویکردگردشگری" دعوت می گردد.
زمان و محل برگزاری: سه شنبه ١٤٠٠/١٠/٢١ساعت ١٤ تا ١٨ آدرس برای میهمانان حضوری، دانشکده کار آفرینی، خیابان کارگرشمالی، نبش خیابان شهید فرشی مقدم 
‎آدرس مشارکت مجازی: ‏
‎اینستاگرام پیج: SET.CONF
ایمیل: set.conf@ut.ac.ir
 
‎دانشجویان گرامی که مایل به شرکت در کنفرانس هستند اطلاعات زیر را برای خانم ‎(سمیه حسامی 09129684335) در واتساپ ارسال کنند. 
 
- شرکت در کنفرانس بصورت حضوری 
- شرکت در کنفرانس بصورت مجازی
‎◻️نام و نام خانوادگی 
‎◻️شماره تماس
حضور با ارائه مقاله
حضور بدون ارائه مقاله
‎◻️ذکر توانمندی ها جهت همکاری در برگزاری کنفرانس:
 
 
آدرس کوتاه :