دوره های آموزشی آموزشگاه مجازی یاریگران زندگی

دوره های آموزشی آموزشگاه مجازی یاریگران زندگی


سامانه" آموزش مجازی یاریگران زندگی" با هدف مهارت افزایی و توسعه آگاهی‌های عمومی در زمینه پیشگیری از اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی راه اندازی شد. اطلاعات بیشتر در خصوص این سامانه در وبگاه www.lhlms.ir درج شده است.

آدرس کوتاه :