دوره MBA کارآفرینی دیجیتال

دوره MBA کارآفرینی دیجیتال


دوره MBA کارآفرینی دیجیتال یکی از دوره های مهم و ضروری برای مدیریت کسب و کارهای دیجیتالی است که می بایست در شرایط کنونی کسب و کارها که دچار تحولات اساسی در زمینه فناوری و تکنولوژی شده اند؛ مورد اهمیت قرار گیرد. حال با توجه به اهمیت این موضوع و تقاضا برای متخصصان مدیریت با مهارت های مدیریتی و در عین حال مهارت های فنی در زمینه کارآفرینی دیجیتالی، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران اقدام به برگزاری دروه MBA کارآفرینی دیجیتال کرده است. 
 
جهت دریافت اطلاعات بیشتر با مشاورین ما تماس حاصل فرمایید:
02188225027
02188225028

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :