نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دومین کنفرانس دیده بانی کسب و کار ایران 1401-اهداف و محورها

دومین کنفرانس دیده بانی کسب و کار ایران 1401-اهداف و محورها


دومین کنفرانس دیده بانی کسب و کار ایران 1401
 
اهداف کنفرانس
 
 • دیده بانی ریسک ها و روندهای پیش روی کسب و کارها در سال 1401
 • دیده بانی استراتژی کسب و کارها در کرونا و پساکرونا
 • دیده بانی صنایع و شرکت های موفق
 • دیده بانی توسعه اکوسیستم کارآفرینی در سال 1401
 
محورهای کنفرانس
 • نوآوری مدل های کسب و کار
 • تحلیل گری و هوش تجاری در توسعه کسب و کار
 • نقش منتورینگ، کوچینگ و مشاوره در توسعه کسب و کار
 • استراتژی های رشد استارتاپ ها و اسکیل آپ
 • استراتژی های توسعه سازمان کارآفرین
 • تصمیم گیری کارآفرینانه: هدف گرایی، امکان گرایی و بریکلاژ
 • استراتژی های منابع انسانی و بازاریابی و زنجیره تامین
 • تاب آوری انطباقی و توسعه ای کسب و کار در کووید19
 • استراتژی های کسب و کار در پساکرونا 
 • مرور تجربیات بین المللی کسب و کارها در کووید19
 • سیاست های دولت و توانمندسازی اکوسیستم کارآفرینی