دومین کنفرانس دیده بانی کسب و کار برگزار می گردد.

دومین کنفرانس دیده بانی کسب و کار برگزار می گردد.


این کنفرانس با محوریت پایش و تحلیل کسب و کار و کارآفرینی توسط دانشکده کارآفرینی در هفته اول بهمن ماه سال جاری برگزار می گردد.

 

 
آدرس کوتاه :