نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دکتر محمدعلی مرادی-دانشجویان

دکتر محمدعلی مرادی-دانشجویان


استاد راهنمای رساله‌های دکتری دانشگاهی:

          1. محسن مطیعی، (1394). طراحی مدل مفهومی سیاست های تامین مالی کارآفرینی فناورانه، خاتمه یافته، سال 1397.

          2. رضا فریدزاده. (1396). واکاوی نهادهای اکوسیستم کارآفرینی دانشگاه. در مرحلة تهیه و تدوین.

استاد راهنمای پایان نامه‌های کارشناسی­ ارشد دانشگاهی:

          1. بهاره یعقوبی، شناسایی ابعاد تامین مالی اکوسیستم کارآفرینی دانشگاهی: مورد مطالعه دانشگاه صنعتی شریف.

          2. محمد آقا یاری. نقش مهارت های سرمایه انسانی در توسعه کسب وکارهای کارآفرینانه روستایی.

          3. فاطمه ایلگا، نقش سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر فعالیت های کارآفرینی در کشورهای در حال توسعه منتخب، خاتمه ­یافته، سال 1397.

          4. عاطفه اشرف، رابطه کارآفرینی در حوزه گیاهان دارویی با پایداری سلامت جامعه، در مرحلة تهیه و تدوین، خاتمه ­یافته، سال 1397.

          5. علی رضا قضایی پاکدهی، شناسایی و اولویت بندی عوامل محیطی کلان موثر بر صنعت بیمه در ایران، در مرحلة تهیه و تدوین.

          6. سولماز محمد رفعتی، تأثیر فرهنگ کارآفرینانه بر کارآفرینی سازمانی صنعت بانکداری، خاتمه ­یافته، سال 1396.

          7. فائزه کاویان، طراحی مدلی پویا جهت بررسی تاثیر ابعاد نوآوری بر فرایند توسعه محصول نوین در شرکت های مبتنی بر نانو فناوری،خاتمه ­یافته، سال 1396.

          8. مهرناز پیلتن، سنجش تأثیر ترتیبات نهادی بر کارآفرینی در کشورهای در حال توسعه منتخب، خاتمه ­یافته، سال 1396.

9. علی لطفی. شناسایی سیاست­های انرژی خورشیدی، در مرحلة تهیه و تدوین، خاتمه ­یافته، سال 1396.

10.محمد رضا هدایتی، شناسایی اکوسیستم کارآفرینی کسب وکارها نانو شهر تهران، خاتمه ­یافته، سال 1395.

11. فاطمه غلامی، تاثیر انگیزه و نگرش بر رشد کسب و کارهای بین المللی در کشورهای در حال توسعه منتخب، خاتمه ­یافته، سال 1395.

12. پریا الهامی، سیاست­های توسعه مسئولیت­های اجتماعی شرکتی در کسب ­و کارهای کارآفرینانه صنعت مواد غذایی، خاتمه یافته، سال 1395.

13. طیبه مظاهری، تاثیر اجزای سرمایه فکری بر عملکرد شرکت های دانش بنیان شهر تهران، در مرحلة تهیه و تدوین.   

14. شیما صنیعی، تأثیر عوامل نهادی بر گرایش بین‎المللی کارآفرینان نوپا در کشورهای در حال توسعه. خاتمه­ یافته، سال 1395.

15. فهیمه بشارتی، تاثیر سرمایه انسانی بر نوآوری در کشورهای منتخب در حال توسعه، خاتمه­ یافته، سال 1395.

16. شهرام حسین زاده، شناسایی فرصت های کاربری خودروهای تجاری سبک در توسعه درمانگاه های سیار پزشکی، خاتمه ­یافته، سال 1394.

17. محمود منوچهری آملی، شناسایی و اولویت ­بندی سیاست های توسعه ی کارآفرینی بین ­المللی در بخش صنعت ایران، خاتمه یافته، سال 1392.    

18. الهه علیزاده اهدایی، تاثیر سرمایه اجتماعی بر تشخیص فرصت های کارآفرینانه مورد مطالعه: بیمه های عمر و زندگی، پایان نامه کارشناسی ارشد، خاتمه یافته، سال 1392.

19. فریبا محمدی، تاثیر سرمایه انسانی بر قصد کارآفرینانه مورد مطالعه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، خاتمه یافته، سال 1392.

20. راضیه پرنیان، تاثیر سرمایه اجتماعی بر قصد کارآفرینانه: مورد مطالعه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، خاتمه یافته، سال 1392.

21. محمد اسماعیل نظری، شناسایی سیاست های توسعه فعالیت های کارآفرینانه در بازار سهام با تاکید بر کارگزاری ها؛ مورد مطالعه سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، خاتمه یافته، سال 1391.

22. مه­ لقا عزیزی، تاثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد شعب موسسه اعتباری توسعه، خاتمه یافته، سال 1391.

23. کامبیز نوروزی، تاثیر مالیات بر کارآفرینی در بخش صنعت جمهوری اسلامی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، خاتمه یافته، سال 1391.

24. مریم  قهرمانی، تاثیر آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی در کشورهای اسلامی منتخب، پایان نامه کارشناسی ارشد، خاتمه یافته، سال 1391.    

25. اصغر اکباتانی، تاثیر ویژگی های سازمانی بر گرایش کارآفرینانه در ادارات کل جهاد کشاورزی استان ها، پایان نامه کارشناسی ارشد، خاتمه یافته، سال 1391. 

26. بابک رسا، تحلیل محیط کلان کسب و کار صنعت بانکداری ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، خاتمه یافته، سال 1391.

27. سیاوش قنبرنژاد، شناسایی و اولویت بندی عوامل کلان محیطی تاثیرگذار بر عملکرد شرکت‌ ها: مطالعه موردی شرکت های حمل و نقل ریلی بار، پایان نامه کارشناسی ارشد، خاتمه یافته، سال 1390.   

28. میثم ساریان، تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد کسب وکارهای نوپای بیمه شهر تهران - مورد مطالعه نمایندگی‌های بیمه ملت، پایان نامه کارشناسی ارشد، خاتمه یافته، سال 1390.

29. شهران رئیسی، تاثیر فعالیت های کارآفرینی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب عضو GEM،  پایان نامه کارشناسی ارشد، خاتمه یافته، سال 1390.      

30. اعظم جباری، تاثیر کارآفرینی بر بهره وری کل عوامل در ایران ، پایان نامه کارشناسی ارشد، خاتمه یافته، سال 1390.

31. فرزانه ادیبی، تاثیر کارآفرینی بر رشد اقتصادی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، خاتمه یافته، سال 1390.   

32. سیمین آل‌علی، رابطه انتقالی تغییرات نرخ ارز و شاخص قیمت صادرات ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، خاتمه یافته، سال 1390. 

33. بخاراچی، شناسایی و برآورد تابع تولید دانش در کشورهای اسلامی منتخب، پایان نامه کارشناسی ارشد، خاتمه یافته، سال 1390.

34. مرجان مجیدی، تاثیر درآمدهای نفتی و سرمایة ‌انسانی بر توزیع درآمد ایران،  پایان نامه کارشناسی ارشد، خاتمه یافته، سال 1390. 

35. معصومه تاجیک خاوه، تقاضای پول و حق الضرب در ایران :1385-1338، پایان نامه کارشناسی ارشد، خاتمه یافته، سال 1389.  

36. میثم کبریایی، تاثیر ICT بر رشد اقتصادی کشورهای اسلامی، پایان نامه کارشناسی ارشد، خاتمه یافته، خاتمه یافته، سال 1388.  

37. مریم مهدیزاده، تجارت خارجی و رشد اقتصادی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، خاتمه یافته، سال 1386.   

استاد مشاور پایان نامه‌های کارشناسی­ ارشد دانشگاهی: 

          1. به آفرین السادات دست سری. تاثیر موهبت های کسب و کار بر عملکرد شرکتهای زایشی. خاتمه یافته، سال 1395

          2. زینب سنجری، شناسایی و اولویت بندی عوامل محیطی موثر بر اجرای پروژه ­های مشارکت عمومی-خصوصی در صنعت حمل­ونقل جاده ای، خاتمه یافته، سال 1394.

          3. احمدپور مبارکه، علیرضا. عوامل موثر بر انتقال دانش در مدیریت شهری مورد مطالعه: پروژه های عمرانی کارآفرینانه شهرداری تهران، خاتمه یافته، سال 1392. 

          4. جواد سخدری، شناسایی عوامل فردی موثر بر تشخیص فرصت های کارآفرینی در حوزه سلامت عمومی، پایان­نامه کارشناسی ارشد، خاتمه یافته، سال 1390. 

          5. علی جاندوست، شناسایی عوامل  ساختاری پیش برنده و بازدارنده رشد کسب و کارهای بازرگانی بین المللی در ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، خاتمه یافته، سال 1390. 

          6. فاطمه صالحی دزفولی، تاثیر بانکداری الکترونیکی و پول الکترونیکی بر تقاضای پول، پایان نامه کارشناسی ارشد، خاتمه یافته، سال 1388. 

          7. عبدالامیر دشت‌بزرگ، تاثیر فناوری بر اشتغال بخش صنعت، پایان نامه کارشناسی ارشد، خاتمه یافته، سال 1387. 

          8. نرجس هنرآموز، مدل رشد بخش کشاورزی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، خاتمه یافته، سال 1387.

          9. آزاده محمدی، مدل تقاضای بنزین در ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، خاتمه یافته، سال 1386.

          10. فرزانه یزدی‌پور، بهره‌وری انرژی در بخش صنعت ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، خاتمه یافته، سال 1386.