نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دکتر محمدعلی مرادی-دروس

دکتر محمدعلی مرادی-دروس


دروس در حال تدریس:

کارشناسی ارشد: تحلیل محیط کسب وکار؛ سیاست گذاری توسعه کارآفرینی؛ سیاست گذاری تامین مالی کارآفرینانه

دکتری: سیاست گذاری توسعه کارآفرینی؛ مکاتب فکری اقتصادی

الف. دروس تدریس شده دوره دکتری

          1. سیاست گذاری توسعه کارآفرینی

          2 .مکاتب فکری اقتصادی

          3. توسعه محیط کسب ­وکار

          4. اقتصادکلان

          5. پیش­ بینی بازار

          6. مکاتب فکری کلاسیک، نئوکلاسیک و مکاتب جدید

ب. دروس تدریس شده دوره کارشناسی­ ارشد

          1. سیاست گذاری توسعه کارآفرینی

          2. تحلیل محیط کسب وکار

          3. سیاست گذاری تامین مالی کارآفرینانه

          4. مدیریت مالی

          5. اقتصاد ایران

          6. اقتصادکلان پیشرفته 1

          7. اقتصادکلان پیشرفته 2

          8. اصول علم اقتصاد

          9. اقتصادسنجی

          10. زبان تخصصی اقتصاد

          11. زبان تخصصی کارآفرینی

ج. دروس تدریس شده دوره کارشناسی:

          1. روش تحقیق

          2. اقتصادکلان

          3.اقتصادخرد

          4. نظریه­ های پولی

          5. پول و بانک

          6. اصول علم اقتصاد

          7. اقتصاد کشاورزی

          8. آمار

د. آموزش نرم‌افزارهای تخصصی در دانشگاه:

          1. روش‌های اقتصادسنجی (EViews) در دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت پردیس فارابی دانشگاه تهران.

          2. مایکروفیت (Microfit) در دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی و دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران.

ه. تدریس دوره‌های کوتاه‌مدت:

1. وزارت امور خارجه، دفتر آموزش نیروی انسانی، اقتصاد ایران، تابستان 1385.

2. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، دفتر آموزش و بورس‌ها، اقتصاد ایران، تابستان 1382.

و. کارگاه های آموزشی:

1. کارگاه آموزشی «پایش محیط کلان کسب و کار». مدیران و کارشناسان بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، گروه سه، بهمن 1395.

2. کارگاه آموزشی «پایش محیط کلان کسب و کار». مدیران و کارشناسان بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، گروه دو، آذر 1395.

3. کارگاه آموزشی «پایش محیط کلان کسب و کار». مدیران و کارشناسان بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، گروه نخست، آبان 1395.

4. کارگاه آموزشی «پایش محیط کلان کسب و کار». همایش ملی مدیریت کسب وکار، کارآفرینی و توسعه پایدار؛ آبان 1394.

5.  کارگاه آموزشی «منظومة نظریه­ پردازی در علوم اجتماعی». ویژه استادان گروه توسعة کارآفرینی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، 1393

6.  کارگاه آموزشی «مکاتب فکری اقتصادی». ویژه استادان گروه توسعة کارآفرینی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، (10 جلسه)، 1392.

7.  کارگاه آموزشی «مکاتب فکری اقتصادکلان». ویژه استادان دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، مرداد 1393.

8.  کارگاه آموزشی «نوآوری در کسب وکارها». نخستین همایش ملی مدیریت بازرگانی با محوریت: کسب و کارهای کارآفرینانه و اقتصاد دانش بنیان، رامسر، 8 اسفند 1392.