دکتر مرتضی اکبری دانشیار دانشکده کارآفرینی به عنوان عضو باشگاه طلایه داران علم دانشگاه تهران انتخاب شده اند.

دکتر مرتضی اکبری دانشیار دانشکده کارآفرینی به عنوان عضو باشگاه طلایه داران علم دانشگاه تهران انتخاب شده اند.


با کمال خرسندی به استحضار می رساند نظر به فعالیت های پژوهشی ارزنده آقای دکتر مرتضی اکبری مطابق آیین نامه باشگاه طلایه داران علم دانشگاه تهران، به عنوان عضو باشگاه در سال 1401 (اولین دوره) انتخاب شده اند. امید است با بهره‌مندی از تخصص و تجارب ارزنده ایشان و ظرفیت‌های ایجاد شده در دانشگاه، شاهد رشد و اعتلای دانشگاه تهران باشیم.

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :