رشته ی جدید دانشکده کارآفرینی در مقطع کارشناسی ارشد با تصویب شواری تحول و ارتقاء علوم انسانی اجرا می شود.

رشته ی جدید دانشکده کارآفرینی در مقطع کارشناسی ارشد با تصویب شواری تحول و ارتقاء علوم انسانی اجرا می شود.


رشته طراحی کسب و کار در چارچوب بازنگری رشته‌ها و گرایش‌های رشته کارآفرینی، با هدف تربیت متخصص در طراحی کسب و کار به منظور گردآوری و تحلیل اطلاعات لازم برای طراحی ابعاد کسب و کار در تمام مراحل ایجاد کسب و کار و افزایش توان تخصصی کارآفرینان شرکتی و سازمانی در طراحی کسب و کار تدوین شده است.

کلیات این رشته طی دو جلسه در حضور دکتر غلامعلی حداد عادل، رییس محترم شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی در تاریخ 3 ابان 1400 به تصویب اولیه و سپس در جلسه 1 آذر 1400 با جزییات کامل به تصویب نهایی رسید.

 

 

آدرس کوتاه :