رونمایی از سایت رسمی و صفحه مجازی رسمی انجمن علمی کارآفرینی و نوآوری ایران

رونمایی از سایت رسمی و صفحه مجازی رسمی انجمن علمی کارآفرینی و نوآوری ایران


 

سایت رسمی و صفحه مجازی رسمی انجمن علمی کارآفرینی و نوآوری ایران در جلسه امروز هیات مدیره انجمن رونمایی شد.

آدرس رسمی انجمن: http://iransaei.ir/

صفحه مجازی رسمی انجمن (اینستاگرام): sa_entrepreneurship_ii@

 

 

 

 

آدرس کوتاه :