ریسک ها و استراتژی کسب و کار در زمستان 99

ریسک ها و استراتژی کسب و کار در زمستان 99


 
پیش بینی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نشان می دهد با ساخته شدن چند واکسن برای کرونا خوش‌بینی ها نسبت به احیای اقتصاد جهان افزایش یافته است. با این وجود با توجه به دشواری‌ واکسینه سازی کل جمعیت جهان و احتمال ادامه برخی محدودیت‌ها، هنوز چشم انداز آینده اقتصاد جهان مبهم است. مساله دیگر احتمال بی عدالتی در توزیع واکسن بین کشورها  است که در اینصورت فعالیت های اقتصادی کشورها کمتر از میزان مورد انتظار رشد خواهد داشت. همچنین شیوع کرونا ویروس جدید در بریتانیا هم از مسائل پیش رو می باشد.
با وجود امیدواری به احیای اقتصاد جهان در سال 2021، بایستی این واقعیت را پذیرفت که بحران کرونا به اقتصاد بسیاری از کشورها لطمه زده است. مطالعه بانک جهانی در زمینه تاثیرات کوتاه مدت کووید19 بر اقتصاد، در 51 کشور توسط بانک جهانی موارد زیر را نشان می دهد. 
1) شوک شدید و بزرگ به شرکت ها با اثر منفی بلندمدت بر فروش 
2) استفاده شرکت ها از مرخصی اجباری، کاهش ساعات کاری، کاهش دستمزد به جای اخراج منابع انسانی
3) محدودیت های مالی بیشتر در شرکت های کوچک
4) تلاش برای بکارگیری راه حل‏ های دیجیتال (پلتفرم های دیجیتالی، راهکارها و نوآوری های دیجیتال)
5) عدم اطمینان زیاد نسبت به آینده به ویژه برای  شرکت هایی که کاهش فروش داشته اند
در واقع بحران کرونا به دلیل سخت گیری ها، مشکلات و ریسک های متعدد برای کسب و کارها ایجاد کرده است. ریسک به مفهوم در معرض خطر قرار گرفتن است. موضوع ریسک در اقتصاد و کسب و کار اهمیت جدی دارد. ریسک ها را می توان به ریسک های تجاری و غیرتجاری تقسیم کرد. ریسک های تجاری به بازار محصولات و خدمات بستگی دارد و می تواند با شناسایی فرصت های کارآفرینانه به نوآوری های تکنولوژیکی، خدمات و محصولات جدید و ورود به بازارهای جدید کمک کند. ریسک های غیرتجاری شامل تغییرات در محیط های اقتصادی یا سیاسی، زیست محیطی و بهداشتی مانند کووید 19 است. بحران کرونا به عنوان یک ریسک غیر تجاری بر افزایش ریسک های تجاری موثر بوده است و می تواند به فرصت های کسب و کاری جدید و یا تهدید بیشتر منجر گردد. 
بر این اساس گزارش ریسک ها و استراتژی کسب و کار در زمستان 99 در دیده بان کسب و کار با همکاری دکتر علی داوری و دکتر مهدی صانعی تهیه گردید. در این گزارش بعد از شناسایی ریسک ها از منابع مختلف 30 ریسک اصلی معرفی شده است و در ادامه 25 استراتژی برای کسب وکارها معرفی شده اند. این گزارش را می توانید از لینک زیر دانلود کنید. 
 
 
 

 

 

 

آدرس کوتاه :