زمانبندی درخواست و ثبت وام های ویژه دکتری و ضروری دانشجویی صندوق رفاه

زمانبندی درخواست و ثبت وام های ویژه دکتری و ضروری دانشجویی صندوق رفاه


با عنایت به اعلام زمانبندی وام‌های دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰، خواهشمند است نسبت به ثبت درخواست‌ها و ارسال مدارک متقاضیان هم در سامانه جامع آموزش (گلستان) ems.ut.ac.ir و هم در سامانه صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم bp.swf.ir در بازه زمانی تعیین شده اقدام مقتضی را مبذول فرمایند.
سامانه دانشجویی (پورتال دانشجویی صندوق) برای ثبت تقاضای دانشجویان به منظور دریافت وام ویژه دکتری و ضروری از تاریخ ۲۷/‏۰۱/‏۱۴۰۱‬ تا ۰۹/‏۰۳/‏۱۴۰۱‬ فعال خواهد بود و ضرورت دارد تمامی دانشجویان متقاضی واجد شرایط نسبت به ثبت تقاضای خود در سامانه های مذکور اقدام نمایند.
 
 
 
 
 
 
 
آدرس کوتاه :