زمان ارسال مقالات دومین کنفرانس دیده بانی کسب و کار تا تاریخ 1400/10/30 تمدید شد.

زمان ارسال مقالات دومین کنفرانس دیده بانی کسب و کار تا تاریخ 1400/10/30 تمدید شد.


ضمن عرض تشکر و قدردانی از محققین گرامی بابت ارسال به موقع مقالات به دبیرخانه دومین کنفرانس دیده بانی کسب و کار ایران 1401، از آنجایی که روند ارسال مقالات همچنان ادامه دارد، لذا مهلت ارسال مقالات تا روز پنج شنبه مورخ 1400/10/30 تمدید می گردد. از محققین گرامی خواهشمند است مقالات خود را در زمان مقتضی و سریع تر به دبیرخانه ارسال فرمایند. شایان ذکر است که این کنفرانس در سطح ملی برگزار خواهد شد و  دارای نمایه ISC می باشد. شرایط ارسال مقاله در بخش مقالات کنفرانس توضیح داده شده است. (لینک کنفرانس)
 
دبیرخانه دومین کنفرانس دیده بانی کسب و کار ایران 1401
 
 
 
 
 
 
آدرس کوتاه :