نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

زمان برگذاری دومین کنفرانس دیده بانی کسب و کار ایران 1400

زمان برگذاری دومین کنفرانس دیده بانی کسب و کار ایران 1400


 

   زمان برگزاری کنفرانس
   2 تا 6 بهمن ماه 1400
   
 مهلت ارسال مقالات (تمدید شد)
    30 دی ماه 1400