نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

زمان برگذاری سومین کنفرانس دیده بانی کسب و کار ایران 1402

زمان برگذاری سومین کنفرانس دیده بانی کسب و کار ایران 1402


 
 
 
   زمان برگزاری کنفرانس
   16 تا 21 اردیبهشت ماه 1402
   
 مهلت ارسال مقالات (تمدید شد)
    12 اردیبهشت ماه 1402