نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

زمان برگذاری کنفرانس استراتژی های کسب و کار ایران 1400

زمان برگذاری کنفرانس استراتژی های کسب و کار ایران 1400


 
 
 
   زمان برگزاری کنفرانس
   3 تا 6 اسفند ماه 1399            
   مهلت ارسال مستندات
   20 بهمن ماه 1399