زمان بندی و مطالب موردنیاز ثبت وام های دانشجویی در نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400

زمان بندی و مطالب موردنیاز ثبت وام های دانشجویی در نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400


به استحضار می رساند مهلت ثبت درخواست‌های وام دانشجویی در سامانه گلستان و پورتال دانشجویی صندوق رفاه وزارت علوم توسط دانشجویان تا تاریخ ۱۴۰۰/۹/۲۷ می‌باشد.

- دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۹۹ و ما قبل در تمامی مقاطع تحصیلی که از خدمات وام‌های دانشجویی صندوق بهرمند بوده و سند تعهد ارائه نموده‌اند، با توجه به عدم تحویل اصل مدرک تحصیلی آنان تا زمان تسویه، نیاز به ارائه سند تعهدنامه دانشجویی جدید موجود در آئین نامه پرداخت و بازپرداخت وام‌ها در مقطع تحصیلی فعلی ندارند.

- دانشجویان ورودی جدید سال تحصیلی ۱۴۰۰ و دانشجویان ورودی سال‌های گذشته که برای اولین بار تقاضای وام دارند و تاکنون سند تعهد ارائه ننموده‌اند، صرفاً با ارائه سند تعهد جدید امکان دریافت وام دارند.

- به دلیل تداوم وضعیت شیوع بیماری کرونا و برای مساعدت با دانشجویان أخذ گواهی کسر از حقوق ضامنین در نیم‌سال تحصیلی جاری الزامی نمی باشد.

- پرداخت وام شهریه به دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور (مطابق با شیوه نامه‌های مندرج در صفحه اصلی سایت صندوق، گزینه بخشنامه‌ها) صرفاً از طریق پورتال دانشجویی با ثبت تقاضا در گزینه "شهریه دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی" توسط دانشجوی تحت پوشش (که اسامی آنان از سوی آن دو نهاد معرفی شده و قبلاً در سامانه بارگذاری شده است)، انجام می‌شود. به دلیل پرداخت کل مازاد شهریه دانشجو از طرف صندوق، در صورت بهره مندی دانشجو از این وام امکان استفاده از وام شهریه صندوق و یا وام شهریه بانک وجود نخواهد داشت. بدیهی است عدم ثبت درخواست این وام در پورتال صندوق توسط دانشجوی تحت پوشش معرفی شده به منزله انصراف از دریافت وام مازاد شهریه می‌باشد.

جدول نوع و مبلغ وام های دانشجویی در نیمسال اول سال تحصیلی 1401-14

جدول نوع وام و زمان بندی اعطای وام های دانشجویی در نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400

 

 

 

آدرس کوتاه :