سلسله نشست های کارآفرینی به مناسبت روز ملی کارآفرینی با حضور دو تن از معاونین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد

سلسله نشست های کارآفرینی به مناسبت روز ملی کارآفرینی با حضور دو تن از معاونین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شددر این رویداد یک روزه، 7 موضوع تخصصی کارآفرینی توسط اعضای هیأت علمی دانشکده و دکتر محمود کریمی، معاون محترم اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دکتر غلامحسین حسینی نیا، معاون محترم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی  و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور ارائه گردید. 
در بخش نخستین این نشست ها، دکتر مهران رضوانی، معاون پژوهشی دانشکده کارآفرینی ضمن معرفی وبینار و توضیح مختصری در مورد پیش نشست های هفته ی جهانی کارآفرینی که هر 7 تا 10 روز با موضوعات مختلف کارآفرینی برگزار خواهد شد، اشاره نمود و در ادامه در سخنرانی خود تحت عنوان "مرزگشایی اقتصاد دانش بنیان"، به شرکت های دانش بنیان که از سال 1385 رشد یافته و در حوزه های مختلف دارای تنوع و گستره ی خوبی گردیده اند، اشاره نمود و گفت: "شرکت های دانش بنیان در مرحله بلوغ خوبی هستند و توانمند سازی آن ها در ورود به بازارهای بین المللی در توسعه کشور، ارزآوری و رهایی از تبعات تحریم بسیار اثرگذار است."
وی ادامه داد: "منظور من از مرزگشایی اقتصاد دانش بنیان، بین المللی سازی شرکت های دانش بنیان و تجاری سازی محصولات این شرکت ها است. اساساً محور توسعه شرکت های دانش بنیان از چند منظر قابل تمرکز می باشد. تشخیص فرصت های کسب وکار و یافتن شرکای راهبردی خارجی، تجاری سازی با هدف تولید صنعتی و انبوه و هدایت ایده ها به بخش تولید و همکاری با شرکای راهبردی خارجی و یافتن سرمایه گذاران خارجی برای توسعه و تکامل شرکت های دانش بنیان از مهمترین دغدغه های حوزه بین المللی سازی شرکت های دانش بنیان است."
در بخش دوم این نشست، دکتر جهانگیر یدالهی، رئیس دانشکده کارآفرینی سخنرانی خود را با موضوع "نقش کارافرینی دانشگاهی در  اینده اقتصاد کشور" آغاز کرد و گفت: " سال جاری از طرف به عنوان سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین نامگذاری شده است. برای تحقق این هدف، مهمترین منبعی که باید بکار گرفته شود، سرمایه اصلی کشور است که دانش، مهارت و نگرش منابع انسانی و جوانان تحصیل کرده این کشور است."
دکتر یدالهی ادامه داد: برای اینکه این سرمایه در خدمت سعادت جامعه باشد، به توسعه قابلیتهای کارآفرینی در جهت ایجاد  شرکت های دانش بنیان نیاز است. مأموریت دانشگاهها برای پاسخ به این هدف ایجاد قابلیتهای کارآفرینی و گسترش نوآوری پویا در تمام اقشار و سطوح جامعه و در تمام بخش های اقتصادی و اجتماعی کشور است. "
بنابراین دو ماموریت مهم برای دانشگاه های کارآفرین مطرح می شود؛ ایجاد جریان نوآوری و ایجاد قابلیتهای کارآفرینی. دانشگاه ها برای ایفای این نقش به تغییراتی نیاز دارند و مهمترین تغییر در این زمینه، تغییر در مدل کسب و کار دانشگاه است. مدل کسب وکار در اینجا منطقی است که دانشگاه ایجاد ارزش می کند، در قبال آن ارزش کسب درآمد می کند و به بقای خودش ادامه می دهد. 
در مبحث کسب درآمد دانشگاه می توان به زنجیره ارزش و منبع درآمدی دانشگاه از این طریق اشاره نمود که مهترین آن تجاری سازی نتایج تحقیقات از طریق انتقال فناوری و شرکت های زایشی می باشد. 
خدمات مشاوره و همکاری های علمی، فروش اطلاعات و دانش، خدمات تخصصی و آزمایشگاهی، دوره های آموزش توسعه مهارت، پژوهش اعضای هیات علمی، شهریه دانشجویی،کمک های دولت، وقف، کمک های داوطلبانه و مانند آن می تواند از راه های کسب درآمد در دانشگاه باشد.
رئیس دانشکده کارآفرینی با شاره به روش درآمدی تجاری سازی نتایج تحقیقات، بر کمرنگ شدن نقش شهریه دانشجویی و کمک های دولت تأکید نمود و گفت: اگر نقش بودجه دولتی و شهریه در تامین منابع مالی دانشگاه کم شود می توان گفت آن دانشگاه در مسیر کارآفرین شدن حرکت کرده است."  
برای داشتن دانشگاه کارآفرین یک تناسبی بین دانش، بازار و صنعت می بایست شکل گیرد و در زنجیره ارزش دانشگاه نمود پیدا کند. زنجیره ارزش یک سری فعالیت های پشتیبانی دارد یک سری فعالیت های اصلی. شناسایی فرصت ها فناوری در بازار، تحقیق و توسعه برای ایجاد آن فناوری ها، تجاری سازی آن فناوری ها و بازخورد از بازار و بررسی این فناوری ها در بازار و نحوه عملکرد رقبا در دنیا از فعالیت های اصلی زنجیره ارزش است و منابع مالی، منابع انسانی و ... از فعالیت های پشتیانی می باشد.
زنجیره ارزش در دانشگاه سنتی آموزش و پژوهش است. آموزش در دانشگاه کارفرین متفاوت است. دانشگاه کارآفرین، نیازهای آموزشی صنعت، دولت و جامعه را ارزیابی و شناسایی می کند و بر اساس آن ها برنامه تدوین و اجرا کرده و پس از ارزشیابی اثربخشی آن  آموزش ها بازخورد برای بهبود دریافت می نماید. 
به عبارت دیگر مسائل صنعت، دولت و جامعه وارد دانشگاه می شود و مورد پژوهش قرار می گیرد. دانشجویان با مسائل واقعی که بعدها در کار با آن مواجه خواهند شد، روبه رو می شوند و نتایج این پژوهش ها به راه حل های علمی و عملی برای مسائل صنعت و دولت تبدیل می شود. 
دانشگاه ها برای کارآفرین شدن می بایست با تحقیقات بازاریابی نیازهای علمی صنعت و دولت را شناسایی می کنند. 
دو راه برای یکپارچه کردن بازاریابی و پژوهش دانشگاه ها وجود دارد. ابتدا بررسی پژوهش ها و دانش تولید شده درگذشته و ارزیابی چگونگی و بکارگیری آن ها در جامعه و بخش دوم کار نیازسنجی ازجامعه و تولید دانش برای رفع این نیازها می باشد.  
برای یکپارچگی بین فعالیت بازاریابی و پژوهش دانشگاه ها دو مدل وجود دارد. ابتدا از تولید دانش شروع می شود که شامل تحقیقات بازار است و به این می پردازد که این  رساله های دانشجویان و پژوهش های اساتید که انجام شده و انجام می شود کجا مورد نیاز بوده و مسئله جامعه را حل می کند. سپس پتانسیل بازار را شناسایی کرده و در نهایت سراغ طراحی فنی برای اماده سازی پاسخ بر اساس دانش موجود می رود و بهینه سازی انجام می شود. اگر کالا مدنظر، نمونه سازی است و پایلوت برای خدمت و بعد تحقیق و توسعه و در نهایت عرضه به بازار و گرفتن بازخورد و بهبود در فرآیندها انجام می شود. 
گزینه دوم: نیازها، چالش ها و مسائل جدی جامعه را در قالب تحقیقات بازار مشخص می شود.. طراحی مفهومی با هدف اینکه  چه فعالیت علمی باید صورت گیرد و سپس پژوهش برای تولید دانش انجام می شود. پس دانشگاه کارآفرین هم دانش موجود و هم نیازهای شناسایی شده را بهره برداری می کند. 
کارآفرینی دانشگاهی عبارت است از: ایجاد زمینه توسعه نوآوری در اعضای دانشگاه : دانشجو، استاد، کارمند، تجاری کردن نتایج تحقیقات دانشگاهی، حل علمی مشکلات صنعت، دولت و جامعه، تولید دانش و فناوری در عرضه محصولات جدید، تربیت کارآفرینان، ایجاد فرایند پویای نوآوری در کشور ، نوآوری در گسترش مرزهای دانش بشری
تمرکز دانشگاه می بایست در مسائل مهم کشور باشد که می توان از میان آن ها به کم آبی، بیکاری، فقر، آلودگی، ایمنی و بهداشت، فرایندهای منسوخ شده تولید، مزیت های اقتصادی بدون استفاده، بهره وری پایین منابع، ناکارامدی ها در بخش های اقتصادی و اجتماعی اشاره نمود که هر کدام از این موارد می تواند جریان های بزرگ پژوهشی در دانشگاه های کشور باشد. 
مسائل، مشکلات، داده ها و منابع تامین مالی پژوهش می تواند از دولت و صنعت به دانشگاه بیاید و راه حل های علمی تولید شده و متخصصین کارآفرین به سمت جامعه منتقل شود. 
ما وقتی در ارتباط بین علم و مسائل جامعه ایده ای را مطرح کنیم یا فرصتی را شناسایی کنیم، فعالیت جدیدی در دانشگاه شکل می گیرد و ارز ش اجتماعی، درآمد و منابع جدید برای دانشگاه ایجاد می کند. 
در واقع در یک فرایند یادگیری در طی زمان دانشگاه یاد می گیرد چگونه در حل مسائل اثربخش تر جامعه باشد.
وی در پایان سخنان خود، تمرکز دانشگاه روی مسائل مهم کشور، توسعه شرکت های دانش بنیان، ایجاد اشتغال گسترده، ارتقای رفاه عمومی، افزایش درآمد صادرات محصولات دانش بنیان، اثربخشی در تربیت متخصصین کارافرین، ایجاد مزیت رقابتی پایدار برای اقتصاد کشور، توسعه اکوسیستم کارافرینی دانش بنیان در کشور را از نتایج مهم کارآفرینی دانشگاهی دانست. 
در بخش بعدی، دکتر محمود کریمی معاون محترم اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، طی سخنرانی خود با عنوان "کارآفرینی پاک" به ابعاد دیگری از کارآفرینی، اندیشه ی پاک کارآفرینی، تمرکز بر همکاری به جای رقابت، خلق ثروت در زمینه های اخلاقی کسب وکار، تسهیل فضای کشور در زمینه کارآفرینی و ... اشاره نمود. 
در ادامه دکتر غلامحسین حسینی نیا، معاون محترم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی  و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، سخنان خود را در بکارگیری زمینه نیروی ماهر در شرکت های دانش بنیان آغاز نمود. وی به تغییر و تفاوت جریان های انسان در عصر حاضر اشاره کرد و گفت: آینده مشاغل تحت تأثیر تکنولوژی ها و عوامل مختلفی تغییرات گسترده ای خواهد کرد و مشاغل جدیدی بوجود خواهد آمد و نیاز به مهارت آموزی مجدد و یا مهارت افزایی برای بکارگیری در مشاغل جدید از الزمات پیش رو خواهد بود. 
وی ادامه داد: در آینده مشاغل جدید بیشتر از مشاغلی که به دلیل فناوری حذف خواهند شد،بوجود خواهند آمد و فرصت های شغلی به اندازه کافی موجود خواهند بود ولی این مشاغل نیاز به مهارت های ویژه ای خواهند داشت. 
از دیگر سخنرانان این نشست دکتر علی داوری با موضوع دیده بانی محیط کسب و کار ایران در سال ۱۴۰۱، با ارائه گزارشی از 
این پیمایش گفت: بیشتر کسب و کارهای ایرانی در محورهای مختلف، بلوغی کمتر از حد مورد انتظار را تجربه می نمایند و یافته های این گزارش  بر ضرورت توجه کسب و کارها به مقوله درجه بلوغ خود در حوزه های مختلف تاکید می نماید.  در این مسیر، مدل دیده بان ۱۴۰۰ می تواند به مثابه نقشه راه و راهنمای عمل در کنار شرکت ها، ایفای نقش نماید.
دکتر ابراهیم بای سلامی با عنوان" کار آفرینی اجتماعی راهبرد توسعه عدالت محور"، بر کارآفرینی اجتماعی به کثابه یک یک راهبرد، یک رسالت، یک مآموریت و یک جنبش اجتماعی برای ایجاد منافع عمومی و بازگشت به اخلاق و عدالت و تحقق جامعه پایدار و هوشمن ددانست. 
در آخرین نشست، دکتر ابوالقاسم عربیون سخنرانی خود را با عنوان "تحلیل و تبیین کاربست پارادایم تحول دیجیتال در تکامل کارآفرینی فناورانه ایران" برگزار نمود و در سخنان خود بر ضرورت کارآفرینی فناورانه و نقش آن بر نوآوری و هوشمندی و ارتقای مدل های کسب وکار از طریق پلتفرم های دیجتال تآکید نمود. 
این سلسه نشست ها با حضور بیش از 50 نفر از مخاطبین علاقمند بصورت حضوری و مجازی ساعت 17:30 به پایان رسید. 

آدرس کوتاه :