سلسله وبینارهای تخصصی پژوهشی به مناسبت هفته پژوهش برگزار شد.

سلسله وبینارهای تخصصی پژوهشی به مناسبت هفته پژوهش برگزار شد.


سلسله وبینارهای تخصصی پژوهشی به مناسبت هفته پژوهش، روز یکشنبه 21 آذر و سه شنبه 23 آذر ماه با حضور تعداد زیادی از مخاطبان توسط معاونت پژوهشی دانشکده کارآفرینی برگزار شد. 
در این کارگاه های آموزشی که با هدف ارتقای توانمندی پژوهشی شرکت کنندگان برگزار شد، مباحثی علمی و کاربردی ویژه ای توسط اعضای هیأت علمی و کارشناسان حوزه پژوهش ارائه گردید.
معرفی خدمات تخصصی کتابخانه دانشکده، شیوه‌های استناد دهی و منبع نویسی با تکیه بر نرم افزار Mendeley، آموزش پایگاه اطلاعاتی SCOPUS، تکنیک های شبیه سازی روش تحقیق مدرن در تحقیقات کارآفرینی، روش های پژوهش در کارآفرینی، آشنایی با دیده بان جهانی کارآفرینی و شیوه استفاده از داده های (GEM) در پژوهش های کاربردی، نکات کلیدی نگارش درست یک مقاله علمی پژوهشی و معرفی اجمالی نشریه توسعه کارآفرینی از مباحث مطرح شده در این وبینار دو روزه بود.
 
 
 
 
 
آدرس کوتاه :