شانزدهمین سلسله از رویداد کامیتاپ، با همکاری بنیاد حامیان دانشکده کارآفرینی و دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران برگزار خواهد کرد.

شانزدهمین سلسله از رویداد کامیتاپ، با همکاری بنیاد حامیان دانشکده کارآفرینی و دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران برگزار خواهد کرد.


به نقل از واحد روابط عمومی دانشکده کارآفرینی، بنیاد حامیان دانشکده کارآفرینی و دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، شانزدهمین سلسله رویداد کامیتآپ را باحضور آقای مهندس مسعود عاقبتی (بنیانگذار کسب و کارهای مختلف در صنعت کیک و کلوچه، صاحب برندپارچه عاقبتی، و صاحب کسب و کارهای بین المللی) و آقای هادی مختاری فرد (بنیانگذار مالتینا و دانشجوی دوره دکتری کارآفرینی دانشگاه تهران)، در روز یکشنبه - چهاردهم اسفندماه ١٤٠١، از ساعت ١٢:٣٠ تا ١٤:٣٠، در مکان آمفی تئاتر دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران برگزار خواهدکرد. اسپانسر این رویداد فروشگاه آنلاین مالتینآ (Malltina خرید از سراسر دنیا) http://www.malltina.com می باشد.
 
 
 
آدرس کوتاه :