شروع به کار انجمن علمی دانشجویی کارآفرینی دانشگاه تهران

شروع به کار انجمن علمی دانشجویی کارآفرینی دانشگاه تهران


انجمن علمی دانشجویی کارآفرینی به عنوان تنها تشکل دانشجویی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران با هدف تعامل سازنده با کارآفرینان و صاحبان کسب و کار و همچنین برگزاری رویدادها و دوره‌های آموزشی کاربردی در راستای توانمندسازی دانشجویان و با رویکرد ارتباط دائمی صنعت و دانشگاه ایجاد گردید، و در این دوره پس از برگزاری انتخابات میان دوره‌ای نفرات برگزیده خود را معرفی نموده است. همچنین با رای اعضای منتخب انجمن علمی دانشجویی کارآفرینی دانشگاه تهران آقای میلاد کاظمی آرانی به عنوان دبیر انجمن انتخاب گردید.

بعد از معرفی ایشان، کارگروه‌هایی متشکل از افراد منتخب و با مشارکت اعضای انجمن ایجاد و فعالیت‌های علمی خود را آغاز نمودند.

مسئولیت‌ها و کارگروه‌ها در شورای انجمن علمی بدین ترتیب، مشخص و اعلام گردید:

آقای میلاد کاظمی آرانی «دبیر انجمن»

آقای عارف خیراندیش چهارده «مدیر ارتباطات»

آقای محسن دهقانی «مسئول کارگروه فناوری»

آقای حسین حائری «مسئول کارگروه آموزش»

خانم مریم شجاعی خو «مسئول کارگروه رسانه»

خانم نفیسه شریفی «مسئول کارگروه تولید محتوا»

خانم صفیه صدری «مسئول برگزاری رویداد»

خانم زهرا دهقانی «سردبیر نشریه»

ضمناً جهت آگاهی از آخرین اخبار و اطلاعات و همچنین فعالیت‌های انجمن، می‌توانید آن را در شبکه‌های اجتماعی با نام انجمن علمی دانشجویی کارآفرینی دانشگاه تهران و با شناسه anjoman.ent.ut@ دنبال نمایید. همچنین گاهنامه « کاریا » به عنوان نشریه این انجمن به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی آقای میلاد کاظمی آرانی و سردبیری خانم زهرا دهقانی در دانشگاه تهران منتشر و در اختیار دانشجویان و علاقمندان به حوزه کسب و کار قرار خواهد گرفت.

 

آدرس کوتاه :