طرح مساعدت با دانش آموختگان دارای اقساط موقت

طرح مساعدت با دانش آموختگان دارای اقساط موقت


مصادف با چهل و دومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی طرح بخشودگی خسارت ناشی از عدم پرداخت به موقع اقساط "جریمه دیر کرد" صندوق رفاه دانشجویان  از تاریخ 1399/11/12 آغاز می گردد. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آدرس کوتاه :