طرح های پژوهشی در حال اجرا

طرح های پژوهشی در حال اجرا


قراردادهای جاری:

 

موضوع قرارداد

مبلغ قرارداد

تاریخ انعقاد قرارداد

کارفرما

شماره قرارداد

شناسایی راهکارهای ارتقا توان مدیریت راهبردی شرکت‌های صنعتی و معدنی در تلاطم‌ها و بحران‌های اقتصادی از طریق برگزاری نشست‌ها ی تخصصی

55,000,000

1398/04/15

وزارت صنایع و معادن (مجری طرح تحقیقات صنعتی آموزش و اطلاع رسانی)

1-4-250-1-8

تدوین سند تحول سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

430,000,000

1397/11/29

سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

22429/ 97 رد

مطالعه و تدوین برنامه جامع (نقشه راه) بین المللی سازی مؤسسه کیفیت رضوی مطابق با اصول علمی تحقیق

3,071,250,000

1397/10/25

موسسه کیفیت رضوی

97/34

شناسایی و بومی سازی شاخص ها و معیارهای سنجش بهره وری در صندوق مطابق استانداردهای رایج

250,000,000

1397/09/11

صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون

36002 / 97 / 10000

پژوهش و تدوین عملیاتی مرتبط و استقرار سامانه مدیریت بحران در سطح شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران

1,100,000,000

1397/06/26

آب و فاضلاب شرق استان تهران

903/19110

انجام طرح پژوهشی طراحی الگوی نمونه توسعه کارآفرینی در منطقه بلورد سیرجان مبتنی بر سیاستهای اقتصاد مقاومتی

4,306,611,875

1397/05/24

جهان فولاد سیرجان

97/211/م/ق

انجام خدمات مشاوره پژوهشی به منظور طراحی و استقرار سامانه مدیریت بحران در سطح شرکت آب و فاضلاب منطقه 4 شهر تهران

1,100,000,000

1397/05/21

آب و فاضلاب منطقه 4 شهر تهران

1448/14109

پژوهش و تدوین عملیاتی مرتبط و استقرار سامانه مدیریت بحران (مرحله اول) در سطح شرکت آب و فاضلاب منطقه 5 شهر تهران

1,100,000,000

1397/02/15

شرکت آب و فاضلاب منطقه 3

322/13101

انجام خدمات مشاوره پژوهشی به منظور طراحی و استقرار سامانه مدیریت بحران در سطح شرکت آب و فاضلاب منطقه 2 شهر تهران

1,100,000,000

1397/02/15

شرکت آب و فاضلاب منطقه 2 شهر تهران

12/6840

انجام خدمات مشاوره پژوهشی به منظور طراحی و استقرار سامانه مدیریت بحران در سطح شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران

1,100,000,000

1397/02/15

شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران

56/2010

محاسبه و ارزیابی شاخص‌های فعالیت‌های کار آفرینی در کشور بر اساس مدل دیده بان جهانی کار آفرینی (GEM) در سال 1396

950,000,000

1397/01/20

موسسه کار و تامین اجتماعی

96/2493

تحلیل، آسیب شناسی و تدوین نقشه راه بهبود عملکرد و بهره وری واحدهای کسب و کار استان کرمان

730,000,000

1396/11/10

شرکت شهرک های صنعتی استان کرمان

33/8968

برنامه ریزی و ارئه مدل ساختاری مرکز رشد دانشگاه رجاء قزوین

240,000,000

1396/10/09

مؤسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی "رجاء"

4885/ 10/ 96

پژوهش و تدوین عملیاتی مرتبط واستقرار سامانه مدیریت بحران (مرحله اول) درسطح شرکت آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران"

1,100,000,000

1396/09/26

آب فاضلاب منطقه جنوبغربی

3552/18101

بررسی اسناد مزایده واگذاری پروانه ایجاد بهره برداری از شبکه ارایه خدمات پستی(معیار طرح تجاری با عنوان برنامه راهبردی)

420,000,000

1396/06/25

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

54/ق-100/96

تدوین محتوای کتاب سال صالحین بسیج مهندسین صنعتی

60,000,000

1396/03/30

سازمان بسیج مهندسین صنعتی

779 / 280/ م

مطالعه شرایط عمومی و کلان کشورهای روسیه و عراق

308,000,000

1395/06/20

شرکت شهرک های صنعتی قزوین

5353

تبیین چهارچوب کارآفرینی سازمانی در هایپرهاوش گنبد کاووس

300,000,000

1394/10/12

شرکت گروه سرمایه گذاری هایپرهاوش

481-ه

آسیب شناسی سازمانی ومدیریت زنجیره تامین درصنایع آلومینیوم ایران

8,820,000,000

1394/03/24

شرکت سهامی آلومینیوم ایران

141/57958

 

 

قراردادهای منعقده در سال 98:

 

موضوع قرارداد

میزان کل اعتبار طرح (ریال)

تاریخ انعقاد قرارداد

کارفرما

شماره قرارداد

باز طراحی و پیاده سازی معماری سازمانی و نظارت بر طراحی و پیاده سازی سامانه صندوق‌های خرد محلی صندوق کارآفرینی امید

2,915,250,000

1398/08/26

صندوق کارآفرینی امید

98/12158

ارائه مدل اکوسیستم کارآفرینی در تعاونی های گردشگری

90,000,000

1398/07/09

مؤسسه کار و تأمین اجتماعی

98/3084

تحلیل هزینه های روانشناختی ، اقتصادی شکست کارآفرینان در کسب و کارهای تعاونی محور

95,000,000

1398/07/09

مؤسسه کار و تأمین اجتماعی

98/3083

زیست بوم کارآفرینی زنانه با تأکید کسب و کارهای خانگی روستایی تعاون محور

110,000,000

1398/07/09

مؤسسه کار و تأمین اجتماعی

98/3082

طراحی اکوسیستم کارآفرینی کسب و کارهای روستایی با تأکید بر فعالیت های تعاونی محور

105,000,000

1398/07/09

مؤسسه کار و تأمین اجتماعی

98/3085

مدیریت و تأمین مالی نوآوری در شهر

2,205,000,000

1398/07/07

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

137/611273

طراحی و تدوین سند توسعه، راهبردهای کلان و برنامه‌های اجرایی حوزه منابع انسانی

1,030,000,000

1398/06/30

شرکت پالایش گاز ایلام

315355

محاسبه و ارزیابی شاخص‌های فعالیت‌های کار آفرینی در کشور بر اساس مدل دیده بان جهانی کار آفرینی (GEM) در سال 1397

1,050,000,000

1398/05/22

مؤسسه کار و تأمین اجتماعی

97/6445

شناسایی راهکارهای ارتقا توان مدیریت راهبردی شرکت‌های صنعتی و معدنی در تلاطم‌ها و بحران‌های اقتصادی از طریق برگزاری نشست‌ها ی تخصصی

55,000,000

1398/04/15

وزارت صنایع و معادن (مجری طرح تحقیقات صنعتی آموزش و اطلاع رسانی)

1-4-250-1-8

 

 

 

 

آدرس کوتاه :