طرح پژوهشی دانشکده کارآفرینی به عنوان طرح برتر ملی انتخاب و معرفی شد.

طرح پژوهشی دانشکده کارآفرینی به عنوان طرح برتر ملی انتخاب و معرفی شد.


برنامه پژوهشی بین المللی دانشکده تحت عنوان «ارزیابی فعالیت‌های کارآفرینی در کشور بر اساس مدل دیده‌بان جهانی کارآفرینی»  که با همکاری موسسه کار و تأمین اجتماعی به صورت سالانه انجام می شود، به عنوان تنها طرح برگزیده دانشگاهی دانشگاه تهران، موفق به کسب جایگاه طرح برگزیده صنعت، از سوی معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در ایام هفته پژوهش، شد. 
این طرح پژوهشی با مدیریت دکتر محمدرضا زالی، دانشیار دانشکده کارآفرینی و مدیر دفتر دیده بان جهانی کارآفرینی در ایران و خانم لیدا سررشته داری، پژوهشگر ارشد دانشکده از طریق ساماندهی و آموزش تیمی بالغ بر 68 نفر مصاحبه گر در سراسر کشور و در شرایط خاص دوران کرونا انجام شد. 
داده های میدانی این طرح که بزرگترین برنامه تحقیقات کارآفرینی جهانی بوده و همزمان با 43 کشور در دنیا انجام می شود به تأیید دیده بان جهانی کارآفرینی نیز رسیده است. 
این طرح بر  چهار هدف اصلی تمرکز کرده است:
مقایسه فعالیت های کارآفرینانه با توجه به سطح و ویژگی در کشورهای عضو
تبیین تأثیر فعالیت کارآفرینانه بر رشد اقتصادی کشورهای عضو
شناسایی موانع کارآفرینی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آدرس کوتاه :