طرح پژوهشی عضو هیأت علمی دانشکده منتخب بیست و هفتمین جشنواره پژوهش دانشگاه

طرح پژوهشی عضو هیأت علمی دانشکده منتخب بیست و هفتمین جشنواره پژوهش دانشگاه


در بیست و هفتمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران، طرح پژوهشی آقای دکتر رضا محمد کاظمی، عضو هیأت علمی دانشکده با عنوان " پایش اثربخشی اقدامات تبلیغاتی شرکت کرمان موتور در سطح کشور در طی 3 سال گذشته" به عنوان" طرح  پژوهشی کاربردی نمونه " انتخاب شد.

در این جشنواره که تاریخ 26 آذر ماه با حضور رئیس دانشگاع تهران برگزار شد، از کتاب «سه فیلسوف غرب»، تألیف دکتر محسن جهانگیری، استاد فلسفه دانشکده ادبیات و علوم انسانی رونمایی شد. هم‌چنین در بخش دیگری از رساله‌ها و پایان نامه‌های نمونه، پژوهشگران پیشکسوت نمونه، پژوهشگران برجسته، پژوهشگران جوان نمونه و طرح‌های کاربردی و دستاوردهای پژوهشی نمونه، کتابخانه، آزمایشگاه و کارشناس‌های نمونه تقدیر به‌عمل آمد.

 

 

 

 

آدرس کوتاه :