فراخوان ابتکارات و نوآوری های شرکت ها و سازمان ها در دوره کرونا

فراخوان ابتکارات و نوآوری های شرکت ها و سازمان ها در دوره کرونا


دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران در نظر دارد همزمان با برگزاری کنفرانس استراتژی کسب و کار، ایران ۱۴۰۰، " ابتکارات و نوآوری های شرکت ها و سازمان ها در عصر کرونا" را شناسایی و منتشر نماید.
بدین منظور، شرکتها و سازمانها می توانند مستندات مربوط به تجارب، ابتکارات و نوآوری های خود در حوزه های: مدیریت منابع انسانی، مدیریت زنجیره تامین، بازاریابی و فروش و غیره را بهمراه CD حاوی فایل وُرد مستندات، به دبیرخانه کنفرانس ارسال نمایند.
مستندات ارسالی توسط هیات داوران مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و ضمن چاپ موارد برتر در ویژه نامه کنفرانس، تجارب، ابتکارات و نوآوری های برگزیده مورد تقدیر و قدردانی قرار خواهند گرفت.
 
مهلت ارسال مستندات، ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۹ می باشد.
 
آدرس پستی:  تهران-خیابان کارگر شمالی- خیابان شهید فرشی مقدم (شانزدهم)- دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
 کد پستی: 1439813141
صندوق پستی: 1439-796
همچنین هر گونه سئوال و ابهام را می توانید از طریق ارسال پیام در واتس آپ به شماره ۰۹۱۲۲۹۴۵۰۹۶ (دکتر مهدی صانعی) پیگیری نمائید.
 
 
 
 
 
 
 
 
آدرس کوتاه :