فراخوان اولین همایش ملی خانواده و زنان در دوران کرونا

فراخوان اولین همایش ملی خانواده و زنان در دوران کرونا


فراخوان اولین همایش ملی خانواده و زنان در دوران کرونا به میزبانی دانشگاه گیلان. اطلاعات بیشتر در سامانه con-family.guilan.ac.ir درج شده است. ‌‌‌‌‌‌

آدرس کوتاه :