فراخوان جشنواره فرهنگی و هنری فیلم و عکس دوران کرونا؛ فرصت‌ها و چالش‌ها- دی ماه 1399

فراخوان جشنواره فرهنگی و هنری فیلم و عکس دوران کرونا؛ فرصت‌ها و چالش‌ها- دی ماه 1399


اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران با هدف استفاده از ابزار هنری عکس و فیلم برای مواجهه با چالش‌ها و فرصت‌های دوران کرونا و با تمرکز بر آگاهی بخشی مؤثر و ایجاد شور و نشاط اجتماعی در جامعه دانشگاهی «جشنواره فرهنگی و هنری فیلم و عکس دوران کرونا؛ فرصت‌ها و چالش‌ها» را در محورهای برگزار می‌کند:

- کرونا و یاددهی یادگیری الکترونیک؛

- کرونا و زندگی دانشجویی؛

- کرونا و کسب و کارها؛

- کرونا و فعالیت‌های داوطلبانه دانشجویان؛

- کرونا و مناسبات فرهنگی و اجتماعی؛

- کرونا و فرهنگ رعایت بهداشت و فاصله‌گذاری اجتماعی؛

- کرونا و مسئولیت‌پذیری اجتماعی؛

- کرونا و گذران اوقات فراغت.

دانشجویان، کارمندان و اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران برای شرکت در این جشنواره و ارسال آثار خود تا ۲۰ فروردین ۱۴۰۰ می‌توانند با مراجعه به سامانه مسابقات و جشنواره‌های اداره کل فرهنگی و اجتماعی به آدرس culfest.ut.ac.ir مطابق شیوه‌نامه اجرایی این جشنواره آثار خود را بارگذاری کنند. شیوه‌نامه اجرایی از اینجا قابل دسترس است.

 
آدرس کوتاه :