فراخوان جشنواره قرآنی،فرهنگی و هنری شهید آوینی

فراخوان جشنواره قرآنی،فرهنگی و هنری شهید آوینی


اولین جشنواره قرآنی، فرهنگی و هنری شهید آوینی باهدف ترویج آموزه‌های قرآنی، دینی و متبلور نمودن توانمندی های هنری دانشجویان شاهد و ایثارگر در سه بخش قرآنی، معارفی، هنری و فناوری در بیست رشته و در دو مرحله دانشگاهی و کشوری به میزبانی دانشگاه هنر به شرح ذیل برگزار می‌گردد.

۱- بخش‌های قرآنی و معارفی ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر (با هرنوع و درجه ایثارگری)

۲- بخش‌های هنری و فناوری برای دانشجویان شاهد و ایثارگر با موضوعات آزاد

۳- بخش‌های هنری و فناوری برای کلیه دانشجویان در موضوعات مرتبط با فرهنگ ایثار و شهادت

آئین نامه، دستورالعمل فنی، اجرایی و فایل منابع بخش معارفی قید شده در دستورالعمل جشنواره از طریق سامانه جشنواره به آدرس: https://avini.saorg.ir در دسترس علاقه مندان می باشد.

دانشجویان شرکت کننده حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ باید نسبت به بارگذاری آثار خود مطابق با شیوه نامه اعلام شده در سامانه مذکور اقدام نمایند.

 

آئین نامه جشنواره

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :