فراخوان جشنواره مجازی نور محمد (ص)

فراخوان جشنواره مجازی نور محمد (ص)


 
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه سوره با حمایت معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت علوم برگزار می کند.
با توجه به جایگاه والای پیامبر اعظم در زندگی مسلمانان جهان، به ویژه ایرانیان، و برخورداری از نور معرفت محمدی، دانشکده هنر دانشگاه سوره در نظر دارد با هدف معرفی پیامبر صلح و مهربانی به جهانیان و تأکید بر نور وحدت و همدلی میان مسلمانان در سراسر دنیا جشنواره ای دانشجویی برپا نماید. بدین منظور از کلیه دانشجویان دانشگاه های هنر و معماری تهران دعوت می شود با توجه به محورهای فراخوان آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند.
 
این جشنواره در بخش های زیر برگزار می گردد:
-طراحی آرم و نشانه
-طراحی پوستر
-تصویرسازی
-نقاشی
-کتابت و خوشنویسی
-صنایع دستی
-معماری و شهرسازی
-انیمیشن و موشن گرافیک
 
محورهای جشنواره:
- شخصیت والای پیامبر اعظم(ص)
- اسامی حضرت محمد(ص)
- مکارم اخلاقی مانند محبت، وحدت، رحمت، همدلی، صبر، ایثار، پاکیزگی، مهربانی، صلح و ...
- داستان های زندگی پیامبر(ص)
- داستان های تعلیمی ادب فارسی مرتبط با پیامبر(ص) 
- پیام های دینی و اخلاقی
 
آدرس کوتاه :