فراخوان جشنواره ملی هنرهای دیجیتال

فراخوان جشنواره ملی هنرهای دیجیتال


 فراخوان «جشنواره ملی هنرهای دیجیتال» به منظور شناسایی و معرفی استعدادهای دانشجویان و بروز توانمندی آنان؛ قابل ذکر است برگزاری این جشنواره با مشارکت شورای اجتماعی کشور و دانشگاه دامغان می‌باشد. اطلاعات بیشتر در سامانه digitalartfest.ir درج شده است. ‌‌‌‌‌‌‌

آدرس کوتاه :